• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
 

Specjalistyczny Ośrodek PZG we Wrocławiu został powołany jako pierwszy w Polsce – w 1954. Pomagamy dzieciom już 60 lat.

„Chcemy, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa” - zajęcia podnoszące kompetencje językowe i społeczne osób niedosłyszących.

Projekt współfinansowany przez Gminę Wrocław ze środków PFRON adresowany do osób zamieszkałych we Wrocławiu, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Zajęcia odbywać się będą w terminie 25.09-18.12.2012 w PZG Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 2/10.

Harmonogram zajęć:

Terapia Psychomotoryczna  wg M. Procus i M. Block
mgr Łucja Olechnowicz
26.IX.2012 – 18.XII.2012 (z wyjątkiem 01.XI)
wtorki i czwartki  15:00 - 16:30
środy 13:45 - 15:15

Ruch Rozwijający wg W. Sherborne 
mgr Anna Włosińska
28.IX.2012 – 14.XII.2012 (z wyjątkiem 2.XI)
w piątki 11:45 - 12:30

Zajęcia pedagogiczne
mgr Agnieszka Reish-Radaczyńska
28.IX.2012 – 14.XII.2012 (z wyjątkiem 26.X, 2.XI)  
w piątki 16:15 - 17:00

Zajęcia reedukacyjne 
25 IX , 27 IX , 9 X , 11 X , 23 X , 25 X , 6 XI , 8 XI , 20 XI , 22 XI , 4 XII , 6 XII (22 XI K. Wojnarowska - przełożone zaj. na 29 XI)
17:15-18:00 – mgr Łucja Olechnowicz
18:00-18:45 – mgr Alina Butkiewicz
18:45-19:30 – mgr Katarzyna Wojnarowska
-----------
28 IX, 12 X, 19 X, 9 XI, 23 XI, 7 XII, 14 XII
mgr Agnieszka Reish-Radaczyńska
14:00 – 14:45
-----------
28 IX, 5 X, 12 X, 19 X, 26 X, 9 XI, 16 XI, 23 XI, 30 XI, 7 XII
mgr Anna Kaliszuk, mgr Anna Włosińska
16:15-17:00
-----------
12 X, 26 X, 9 XI, 23 XI
mgr Barbara Teodorczuk
16:30 – 17:15
17:00 – 17:45 – 14.XII
-----------
28 IX, 5 X, 12 X, 26 X, 9 XI, 23 XI, 7 XII, 14 XII
mgr Anna Włosińska
17:00 – 17:45
-----------
12 X, 26 X, 9 XI, 23 XI
mgr Monika Markowska
17:15 – 17:45
18:00 – 18:45
17:00 – 17:45 – 14.XII