• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 

Specjalistyczny Ośrodek PZG we Wrocławiu został powołany jako pierwszy w Polsce – w 1954. Pomagamy dzieciom już 60 lat.

Metoda Kinezjologii Edukacyjnej (G. i P. Dennison)


Zdaniem Dennisona, wiele problemów intelektualnych i emocjonalnych w życiu człowieka wynika z niewłaściwego współdziałania obu półkul mózgowych i z braku integracji pomiędzy nimi. Aby człowiek miał pełny obraz otaczającego go świata niezbędna jest integracja prawej i lewej półkuli mózgowej, ponieważ mózg jest symetryczny, a każda półkula spełnia inne zadania. P. Dennison opracował proste ruchy, które aktywizują połączenia nerwowe w całym ciele i mają na celu zintegrowanie pracy mózgu. Ruchy, które uczą myśleć - to oparta na podstawach neurofizjologii metoda wspomagania nauczania i korygowania dysfunkcji rozwojowych. Proces kształcenia może być miły i przystępny, pod warunkiem, że zostanie poprowadzony wielowymiarowo:

 • wymiar lateralizacji (lewa i prawa półkula mózgu);
 • wymiar koncentracji (pień mózgu i płat czołowy);
 • wymiar stabilności (system limbiczny).

Metoda kinezjologii edukacyjnej oparta jest na trzech założeniach:

 • nauka jest naturalną, przyjemną sferą działalności kontynuowaną prze całe życie;
 • w naszym ciele ukryte są blokady, które utrudniają nam naukę i uniemożliwiają także łagodne przejście przez stresy;
 • wszyscy, w pewnej mierze, mamy trudności w uczeniu się, lecz do tej pory nie czyniliśmy żadnych starań, aby je usunąć (te blokady mogą trwać przez całe życie, jeśli nie podejmiemy się zmiany tego stanu rzeczy). Właściwie rozpoznane blokady mogą zostać usunięte, pod warunkiem prawidłowo prowadzonego treningu.

Efekty stosowania ćwiczeń opartych o metodę kinezjologii edukacyjnej to m.in.:

 • poprawa koncentracji na wykonywanych zadaniach;
 • poprawa koordynacji wzrokowo- ruchowej;
 • poprawa oddychania;
 • poprawa umiejętności wysławiania się, czytania i rozumienia, liczenia, zapamiętywania cyfr, słuchania, formowania myśli, pisania;
 • pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z dysleksją, dysgrafią i dysortografią;
 • zwiększenie zdolności manualnych;
 • uaktywnianie lewej półkuli mózgu, odpowiedzialnej za umiejętności;
 • synchronizacja współpracy obu półkul mózgowych;
 • usuwanie zmęczenia, odprężenie i relaks, łagodzenie stresów.

Ćwiczenia "gimnastyka mózgu" mają na celu przywrócenie zablokowanych na skutek stresu, oraz wypracowanie nowych połączeń nerwowych, po których biegną impulsy do kory mózgowej, gdzie odbywa się właściwy proces uczenia się. Dr Paul Dennison (walcząc z własną dysleksją) opracował proste ruchy, które przynoszą korzyść każdemu uczącemu się. Ćwiczenia te przynoszą efekty w postaci poprawy koncentracji na zadaniach, poprawy koordynacji wzrokowo-ruchowej, poprawy różnych umiejętności szkolnych (wysławiania się, czytania, liczenia, zapamiętywania cyfr, pisania), zwiększania zdolności manualnych, uaktywniania lewej półkuli mózgu, synchronizacji współpracy obu półkul mózgowych. Ćwiczenia te usuwają zmęczenie, energetyzują, odprężają i relaksują.

Ważne przy wprowadzaniu: wprowadzać ćwiczenia stopniowo, obowiązuje zasada, że zaczyna się nowe ćwiczenia, gdy poprzednie jest opanowane. Wymaga to trochę czasu, ale przynosi efekty. Ćwiczeniom towarzyszyć powinno wietrzenie pokoju i picie wody.

Katarzyna Wojnarowska

psycholog - logopeda wczesnej interwencji