SPECJALISTYCZNY OŚRODEK DIAGNOZY I REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU
jest beneficjentem programu pomocowego w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Raport 2021      Deklaracja dostępności

Aparaty słuchowe

Zmysł słuchu odgrywa podstawową rolę w komunikacji międzyludzkiej. Komunikacja to nie tylko rozmowy, to wszystkie drobne sygnały, które dają poczucie wzajemnego kontaktu i bliskości ludzi. Dźwięki i głosy, które nas otaczają dają nam poczucie bezpieczeństwa. Gdy tracimy słuch, odbieranie bogactwa otaczających nas dźwięków staje się trudne, czasem wręcz niemożliwe. Świat, który nas otacza milknie. Dzięki najnowszej technologii cyfrowej aparaty słuchowe znacznie poprawiają jakość naszych kontaktów z otoczeniem.

REFUNDACJA

REFUNDACJA NA APARATY SŁUCHOWE I SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE SŁYSZENIE
Refundacje dla dzieci i osób do 26- roku życia przyznawane są raz na 3 lata, natomiast na dla osób powyżej 26 roku życia raz na 5 lat. Wyjątkiem jest tutaj refundacja na urządzenia wspomagające słyszenie (np.: systemy FM), która jest przyznawana raz na 5 lat, ale tylko dla osób do 26 roku życia.
Według nowego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia refundowane są dwa aparaty słuchowe dla każdej osoby z niedosłuchem, pod warunkiem że wartość utraty słuchu przekracza 30 dB HL u dziecka (do 26 roku życia) oraz 40 dB HL u osoby dorosłej powyżej 26 roku życia (dotyczy ucha na które jest zakładany aparat słuchowy).
Jakie kroki należy podjąć aby otrzymać refundację NFZ?

1. Wykonanie badania słuchu w Gabinecie Protetyki Słuchu!
2. Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania skierowania do specjalisty*
3. Wizyta u lekarza laryngologa (specjalisty*) - zabieramy wynik badania słuchu i skierowanie (wcześniej oczywiście należy zarejestrować się na wizytę).
4. Laryngolog (specjalista*) wystawia zlecenie (wniosek) na aparat słuchowy (wkładkę uszną).
5. Powyższe zlecenie składamy w regionalnym oddziale NFZ gdzie uzyskujemy potwierdzenie (pieczątkę)
6. Wracamy do Gabinetu Protetyki Słuchu w celu dopasowania odpowiedniego aparatu słuchowy.

* Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie:
audiologii i foniatrii,
audiologii,
otolaryngologii,
otolaryngologii dziecięcej,
otorynolaryngologii,
laryngologii


Wartość refundacji w poszczególnych przypadkach:

Aparaty słuchowe dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia - refundacja obejmuje kwotę 2000 zł na aparat słuchowy oraz 60 zł na wkładkę uszną (przysługuje refundacja na dwa aparaty słuchowe). Niedosłuch musi przekraczać wartość 30 dB HL.

Osoby dorosłe po 26 roku życia - refundacja obejmuje kwotę 700 zł na aparat słuchowy oraz 50 zł na wkładkę uszną. Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL.

Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane - refundacja obejmuje kwotę 1000 zł na aparat słuchowy i 50 zł na wkładkę uszną. Wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji.Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL.

Refundacja na aparaty stosowane na przewodnictwo kostne - obejmuje kwotę 1800 zł na aparaty słuchowe dla dzieci (do 26 roku życia) oraz 1260 zł w przypadku dorosłych po 26 roku życia (refundacja na dwa aparaty słuchowe, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL w przypadku osób dorosłych oraz 30 dB HL w przypadku osób do 26 roku życia).

Refundacja na systemy wspomagające słyszenie - obejmuje kwotę 2.750 zł i jest przyznawana do 26 roku życia raz na 5 lat.

Resztę kosztów pokrywa w dużej mierze PFRON.

Refundacja aparatów słuchowych PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

Dla osób posiadających grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności, możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON. Jego wielkość jest uzależniona od powiatu oraz okresu w którym pacjent stara się o dofinansowanie. Środki PFRON wydawane są przez tzw. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR dotyczy osób zamieszkujących w powiecie danej miejscowości) oraz MOPS (MOPR) w dużych miastach wojewódzkich. Wielkość refundacji ze środków PFRON jest zróżnicowana i jest ustalana odrębnie dla danego województwa na konkretny rok kalendarzowy.

Gabinet Protetyki Słuchu Ośrodka PZG Dolnośląskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.  
współpracuje z przedstawicielami najlepszych firm
produkujących nowoczesne i komfortowe aparaty cyfrowe:

 

Zapisz się na Newsletter


Imię i Nazwisko
E-mail:
Wpisz kod:

Polski Związek Głuchych Dolnośląskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Braniborska 2/10
53-680 Wrocław
NIP: 897 181 46 95
REGON: 362751540-00012
KRS: 0000579656
Nr konta: 06 1090 2398 0000 0001 3311 6842
Tel.: Centrala 71/ 355 67 19
       Gabinet Protetyki Słuchu: 514 063 341
       Rejestracja: 789 284 455  
e-mail: osrodek@osrodek-pzg.pl

Informacja o RODO

Osrodek-Pzg.pl wykonanie InteliIT.pl