SPECJALISTYCZNY OŚRODEK DIAGNOZY I REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU
jest beneficjentem programu pomocowego w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Raport 2021     

Poradnia Audiologiczna

Naszymi Pacjentami zajmują się:

lek. med. Urszula Wierzchaczewska
otolaryngolog – audiolog-foniatra

Lek. med. Teresa Szawrowicz-Pełka
Specjalista II stopnia otolaryngolog, audiolog

Lek. med. Katarzyna Fułek
w trakcie specjalizacji audiologia-foniatria

Mariola Masztalerz
piel. audiometrystkaAudiologia – dział nauk medycznych w ramach otorynolaryngologii, nauka o odbieraniu dźwięków ze środowiska przez człowieka, tzw. słuchu, jego zaburzeniach i leczeniu.
W naszej poradni świadczone są usługi zarówno dla dzieci jak i dorosłych z zakresu pełnej diagnostyki i leczenia zaburzeń słuchu.

Badania diagnostyczne w zakresie audiologii pozwalają bardzo wcześnie i dokładnie wykryć wadę słuchu bez względu na wiek badanej osoby. Istnieją różnorodne metody badań słuchu w zależności od wieku, rodzaju ubytków czy stopnia niedosłuchu.
Zarówno dla otolaryngologa jak i audiologa podstawą odpowiedniej diagnozy są badania diagnostyczne, polegające na dokładnym zbadaniu przegrody nosa, gardła, krtani oraz uszu przy użyciu najnowocześniejszych, dostępnych metod, sprzętu i aparatury medycznej.
Badaniami specjalistycznymi jakie można wykonać w Poradni Audiologicznej PZG Dolnośląskie Centrum Medyczne są:
1. Audiometra tonalna - jedna z najczęściej stosowanych metod subiektywnego badania słuchu. Jej głównym celem jest ocena progu słyszenia, pozwalająca określić rodzaj oraz stopień upośledzenia tego zmysłu.
Badanie  to polega na pomiarze przy przewodnictwie powietrznym lub kostnym, ubytku słuchu dla tonów sinusoidalnych o różnych częstotliwościach. Wyniki są prezentowane w postaci krzywych – audiogramów, które przedstawiają próg słyszenia. 

Jak przebiega badanie

Osoba wykonująca badanie  zaprasza do specjalnej, wyciszonej kabiny pomiarowej, gdzie badanemu zakładane są słuchawki oraz otrzymuje on tzw. przycisk odpowiedzi.
Do ucha podawany jest ton pomiarowy o ściśle określonym natężeniu i częstotliwości.
Zadanie pacjenta polega na sygnalizowaniu przez naciśnięcie przycisku, poziomu, przy którym zaczyna słyszeć jakikolwiek dźwięk. Po każdej odpowiedzi oznaczającej zasłyszany dźwięk, osoba badająca zmniejsza głośność. W ten sposób oznaczany jest najcichszy sygnał słyszany przez badanego.
Po wykonaniu badania dla jednego ucha, jest ono powtarzane dla ucha przeciwnego.

2. Tympanometria (audiometria impedancyjna) - jest obiektywną, nieinwazyjną metodą badania ucha środkowego. Polega na mierzeniu odbicia fali dźwiękowej od błony bębenkowej podczas zmiany ciśnienia w kanale słuchowym, a określa impedancję akustyczną ucha (sztywność błony bębenkowej).

Jak przebiega badanie

Badanie jest bezbolesne, trwa kilkanaście minut. Polega na wprowadzeniu do kanału słuchowego zewnętrznego sondy pomiarowej, która pozwala zmienić ciśnienie w zakresie od -400 do + 400 mm słupa wody.
Do przewodu słuchowego lekarz wkłada pacjentowi zatyczkę uszczelniającą przewód, do której dochodzą przewody z aparatu tympanometrycznego.
Zmiany ciśnienia powodują wychylenia błony bębęnkowej rejestrowane przez tympanometr, a następnie są obrazowane w postaci wykresów. Ostateczny wynik podaje się w formie opisu.
Podczas badania nie powinno się mówić ani przełykać, ponieważ musi być zachowana szczelność przewodu słuchowego. Można odczuwać dyskomfort związany ze zmianami ciśnienia w przewodzie słuchowym i głośnością podawanego dźwięku.

3. Słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu (ABR) – badanie BERA - to badanie, które polega na rejestrowaniu czynności bioelektrycznej powstającej w wyższych piętrach drogi słuchowej (w pniu mózgu), w odpowiedzi na bodźce słuchowe podawane do ucha. Rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu to najpopularniejsze, nieinwazyjne badanie słuchu.

Wskazania:
podejrzenie uszkodzenia słuchu u niemowląt i małych dzieci
podejrzenie guza nerwu statyczno-słuchowego
podejrzenie symulacji głuchoty czy niedosłuchu
monitorowanie przebiegu wybranych operacji neurochirurgicznych

Jak przebiega badanie

Badanie jest bezpieczne, trwa około godziny.
Podczas badania wymagana jest cisza, badany nie może przeżuwać ani przełykać, ma zamknięte oczy, aby zredukować bodźce wzrokowe. U małych dzieci badanie wykonuje się najczęściej po karmieniu, podczas snu.
Na głowie pacjenta umieszcza się trzy elektrody, które  połączone są z komputerem. Komputer rejestruje odpowiedzi, uśredniając wartości potencjałów elektrycznych i zapisuje wyniki.

Formularz Kontaktu - pozycja 7 Nad Footerem.

Kontakt i Mapa

Polski Związek Głuchych Dolnośląskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.
W soboty od 8.00 do 14.00.
tel. 71/355 67 19
Adres mailowy: osrodek@osrodek-pzg.pl, Formularz kontaktu

Adres
ul. Braniborska 2/10
53-680 Wrocław

NIP: 897 181 46 95
REGON: 362751540-00012
KRS: 0000579656
Nr konta: 06 1090 2398 0000 0001 3311 6842
Tel.: Centrala 71/ 355 67 19
       Gabinet Protetyki Słuchu: 514 063 341
       Rejestracja: 789 284 455  
e-mail: osrodek@osrodek-pzg.pl

 

Osrodek-Pzg.pl wykonanie InteliIT.pl