SPECJALISTYCZNY OŚRODEK DIAGNOZY I REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU
jest beneficjentem programu pomocowego w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Raport 2021     

Informacja o RODO

Drogi Użytkowniku

Pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. "RODO", czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie to będzie stosowane równolegle we wszystkich państwach Unii Europejskiej i ma na celu uspójnienie zasad przetwarzania danych osobowych na tym obszarze.

Przypominamy, że administratorem Państwa danych jako użytkowników strony www.osrodek-pzg.pl jesteśmy my, czyli POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 2/10. Nasz nr NIP: 897 181 46 95 i REGON: 0000579656. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu- VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (nr KRS 48967).

Od 25 maja 2018 roku przysługuje Ci prawo  dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych budzi Twoje wątpliwości, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

Przypominamy również, że Twoje dane przetwarzamy w celach:

  1. Związanych z działaniem strony: www.osrodek- pzg.pl
    1. Prowadzenia newslettera, gdzie:

Newsletter – usługa handlowa oferowana przez serwis, służąca do wysyłania informacji handlowych użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną.


Podanie danych w newsletterze jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć i otrzymywać informacje z newslettera.


Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO.

Dane w ramach newslettera przetwarzamy przez czas:

  1. Trwania umowy o założenie konta w portalu oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń;


Dane w ramach newslettera przez czas trwania umowy będącej podstawą Twojego uczestnictwa w programie, w tym do czasu Twojej rezygnacji z otrzymywania. Jeżeli zdecydujesz się zrezygnować z otrzymywania newslettera, Twoje dane usuniemy w terminie 30 dni od dnia przekazania nam tej informacji – to czas operacyjny potrzebny nam na prawidłowe usunięcie danych z naszych baz.

  1. Dane zbierane podczas rejestracji System umożliwia rejestrację poprzez założenie konta użytkownika. W tym celu zbierane są dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres do wysyłki, nr telefonu, adres e-mail. Pozyskanie danych osobowych uwarunkowane jest wyrażeniem zgody przez użytkownika. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są przez Administratora do celów realizacji umowy. Dane nie zostaną przekazane osobom trzecim bez zgody użytkownika z wyjątkiem danych umożliwiających realizację umowy (np. przekazanie danych adresowych/kontaktowych firmom spedycyjnym dla potrzeb realizacji wysyłki, podmiotom obsługującym płatność lub system ratalny).

Formularz Kontaktu - pozycja 7 Nad Footerem.

Kontakt i Mapa

Polski Związek Głuchych Dolnośląskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.
W soboty od 8.00 do 14.00.
tel. 71/355 67 19
Adres mailowy: osrodek@osrodek-pzg.pl, Formularz kontaktu

Adres
ul. Braniborska 2/10
53-680 Wrocław

NIP: 897 181 46 95
REGON: 362751540-00012
KRS: 0000579656
Nr konta: 06 1090 2398 0000 0001 3311 6842
Tel.: Centrala 71/ 355 67 19
       Gabinet Protetyki Słuchu: 514 063 341
       Rejestracja: 789 284 455  
e-mail: osrodek@osrodek-pzg.pl

 

Osrodek-Pzg.pl wykonanie InteliIT.pl