SPECJALISTYCZNY OŚRODEK DIAGNOZY I REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU
jest beneficjentem programu pomocowego w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Raport 2021     

Zaproszenie na turnus rehabilitacyjny

Serdecznie zapraszamy dzieci oraz ich rodziców do wzięcia udziału w wyjeździe terapeutycznym!

W programie:

Rozpoczęcie: niedziela wieczór, kolacja.
Zakończenie: sobota, po śniadaniu.
Od poniedziałku do piątku grupowe zajęcia: logopedyczne, surdopedagogiczne, psychologiczne oraz trening słuchu prowadzone przez doświadczone terapeutki:

Agnieszkę Reisch- Radaczyńską (surdologopedę, pedagoga specjalnego)
Dagmarę Czarną (psychologa, psychoterapeutę)
Alinę Butkiewicz (logopedę wczesnokliniczną)

Kiedy?
16-22.09.2018

Gdzie?
Ośrodek Radość w Szklarskiej Porębie.

Za ile?
Rodzic plus dziecko do 1 r. ż.: 2034,00 zł
Rodzic plus dziecko od 1 r. ż.: 2500,00 zł
Dodatkowy rodzic (opiekun): 702,00 zł
Możliwość wybrania diety wegetariańskiej: 780,00 zł

Serdecznie zapraszamy ;)

Warunki udziału w pobycie terapeutycznym w Szklarskiej Porębie w dniach 16-22.09.2018r

• W turnusie mogą wziąć udział dzieci urodzone w okresie od 1 stycznia 2015r. do 16 listopada 2017r., u których występuje stwierdzona wada słuchu;
• każdemu dziecku musi towarzyszyć opiekun prawny;
• każde dziecko zgłoszone na turnus musi zostać zakwalifikowane do wyjazdu przez specjalistę biorącego udział w projekcie;
• dojazd do miejsca zakwaterowania oraz powrót odbywa się na koszt własny uczestników;
• pomoce naukowe i dydaktyczne zapewnia organizator turnusu;
• obowiązuje dokonanie przedpłaty w wysokości 1500,00 zł do dnia 24.08.2018r.;
• całkowita wpłata za uczestnictwo w turnusie musi zostać dokonana do dnia 07.09.2018r.;
• brak dokonania przedpłaty lub wpłaty całkowitej w ostatecznym terminie oznacza wykreślenie dziecka z listy uczestników turnusu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW ORAZ DZIECI W WIEKU
OD 10 MIESIĄCA ŻYCIA DO 4 ROKU ŻYCIA Z WADAMI SŁUCHU
NA POBYT REHABILITACYJNY

Turnus poprowadzą specjaliści z wieloletnią praktyką w pracy z dziećmi z zaburzeniami słuchu (w tym implantowanymi) zarówno w ośrodku rehabilitacyjnym jak i podczas turnusów:

- mgr Alina Butkiewicz – logopeda wczesnokliniczny
- mgr Agnieszka Reisch- Radaczyńska – surdologopeda, pedagog specjalny
- mgr Dagmara Czarna – psycholog, psychoterapeuta

Gwarantujemy dużo intensywnych i ciekawych zajęć dostosowanych do możliwości, umiejętności i wieku dziecka. Zajęcia podczas turnusu indywidualne i grupowe odbywać się będą codziennie (pon. - pt.) w godzinach przed - i popołudniowych. Popołudnie niedzielne (przyjazd) i przedpołudnie sobotnie (zakończenie turnusu) – zaplanowane jest na zajęcia integracyjne:)

Podczas turnusu oferujemy:

ZAJĘCIA SURDOLOGOPEDYCZNE:
1. Grupowy trening słuchu- logorytmika
2. Zajęcia surdologopedyczne – zabawy rozwijające rozumienie mowy i mówienie, poszerzające zasób słownictwa, ułatwiające spontaniczną aktywność słowną dzieci.
4. Zabawy muzyczno – ruchowe.
5. Zabawy plastyczno - ruchowe.

ZAJĘCIA SURDOPSYCHOLOGICZNE:
1. Grupowe zajęcia ruchowe wykorzystujące metodę Weroniki Sherborne oraz elementy Terapii Psychomotorycznej. W szczególności stymulują rozwój zmysłów propriocepcji, równowagi, słuchu i wzroku, których prawidłowy rozwój jest niezbędny do kształtowania się kompetencji poznawczych, skutecznego uczenia się i komunikacji.
2. Indywidualne konsultacje dla rodziców dotyczące trudności wychowawczych.
3. Zabawy plastyczno - ruchowe.

PLAN ZAJĘĆ

ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W 3 GRUPACH WIEKOWYCH

NIEDZIELA PRZYJAZD DO OŚRODKA – ZAKWATEROWANIE , SPOTKANIE INTEGRACYJNE, KOLACJA

PONIEDZIAŁEK

ZAJĘCIA
9:00 11:00
14:00-16:00
18:30-19:30
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
SOBOTA ŚNIADANIE, ZAJĘCIA INTEGRACYJNE I POŻEGNANIE, WYJAZD DO DOMU

W trakcie turnusu przewidziane jest wspólne wyjście na basen.

Koszt turnusu:

2500,00 zł - pobyt z wyżywieniem dziecka (od 1 r.ż, wiek liczony w dniu rozpoczęcia turnusu) i opiekuna oraz koszty rehabilitacyjne i ubezpieczenie dziecka.
2034,00 zł – pobyt dziecka (do 1 r.ż, wiek liczony w dniu rozpoczęcia turnusu.) i opiekuna oraz koszty rehabilitacyjne i ubezpieczenie dziecka.
702,00 zł – pobyt drugiego rodzica lub opiekuna

Dojazd do Ośrodka RADOŚĆ w Szklarskiej Porębie Średniej, ul. Muzealna 2, we własnym zakresie.

[1] Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin bez podania uzasadnienia

Formularz Kontaktu - pozycja 7 Nad Footerem.

Kontakt i Mapa

Polski Związek Głuchych Dolnośląskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.
W soboty od 8.00 do 14.00.
tel. 71/355 67 19
Adres mailowy: osrodek@osrodek-pzg.pl, Formularz kontaktu

Adres
ul. Braniborska 2/10
53-680 Wrocław

NIP: 897 181 46 95
REGON: 362751540-00012
KRS: 0000579656
Nr konta: 06 1090 2398 0000 0001 3311 6842
Tel.: Centrala 71/ 355 67 19
       Gabinet Protetyki Słuchu: 514 063 341
       Rejestracja: 789 284 455  
e-mail: osrodek@osrodek-pzg.pl

 

Osrodek-Pzg.pl wykonanie InteliIT.pl