SPECJALISTYCZNY OŚRODEK DIAGNOZY I REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU
jest beneficjentem programu pomocowego w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Raport 2021     

Turnus logopedyczny dla dzieci

Słuch jest jednym z najważniejszych zmysłów, jakimi kierujemy się na co dzień w poznawaniu świata. Niestety - czasem w wyniku zaburzeń rozwojowych w okresie prenatalnym, a czasem - wypadku czy choroby następuje u dziecka częściowa lub całkowita utrata słuchu. Na szczęście współczesna medycyna potrafi już przywracać możliwość słyszenia, a tym samym poprawiać komfort życia najmłodszych np. poprzez wszczepianie implantów lub dobranie odpowiednich aparatów słuchowych. Nauka życia z odzyskanym na nowo zmysłem wymaga jednak rehabilitacji. Dolnośląskie Centrum Medyczne Polskiego Związku Głuchych zaprasza rodziców wraz z pociechami na niezwykle ciekawe, intensywne turnusy logopedyczne dla dzieci, podczas których zapewniamy m.in. tygodniowy pobyt i wyżywienie zarówno dla opiekuna, jak i dziecka, a przede wszystkim kilka godzin dziennie intensywnych terapii logopedycznych, psychologicznych i pedagogicznych.

Zapisz dziecko na turnus rehabilitacyjny logopedyczny ze specjalistami

Dysponujemy doświadczoną kadrą specjalistów, którzy na co dzień pracują z osobami głuchymi oraz słabo słyszącymi. Co więcej - są to terapeuci mający doświadczenie w pracy z najmłodszymi. Możesz więc mieć pewność, że zarówno atmosfera podczas rehabilitacyjnego turnusu logopedycznego, jak i metody pracy z jego uczestnikami będą odpowiednio dopasowane do potrzeb dzieci. W ramach zajęć przewidujemy zabawy muzyczno-ruchowe, plastyczne, zajęcia psychologiczne, sudrologopedyczne i surdopedagogiczne, ale też indywidualne konsultacje dla rodziców. Zapraszamy do rezerwacji terminów.

 

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji. Centrum organizuje 6 – cio dniowe wyjazdowe turnusy logopedyczne, na które kwalifikowane są dzieci z wadami słuchu. 

Celem turnusu rehabilitacyjnego jest ogólna poprawa sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych uczestników. Udział w zajęciach przewidzianych programem turnusu jest obowiązkowy.

Scenariusz terapii układany jest w zależności od potrzeb dziecka.

Podczas turnusu zapewniamy:

 • Całodniowy pobyt i wyżywienie dla opiekuna i dziecka;
 • Zajęcia logopedyczne indywidualne lub grupowe;
 • Terapię pedagogiczną indywidualną lub grupową;
 • Grupowe zajęcia logorytmiczne;
 • Zajęcia psychologiczne.

Turnus to cykl codziennych, intensywnych zajęć, doskonale sprawdzających się zarówno na początku terapii, jak i w trakcie jej trwania.

Warsztaty terapeutyczne

Serdecznie zapraszamy dzieci oraz ich rodziców do wzięcia udziału w 6-dniowych wyjazdach na warsztaty terapeutyczne!

Turnusy prowadzone są przez specjalistów z wieloletnią praktyką w pracy z dziećmi z zaburzeniami słuchu (w tym implantowanymi) zarówno w ośrodku rehabilitacyjnym jak i podczas turnusów.

Gwarantujemy dużo intensywnych i ciekawych zajęć dostosowanych do możliwości, umiejętności i wieku dziecka. Zajęcia podczas turnusu indywidualne i grupowe odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach przed - i popołudniowych. Popołudnie niedzielne (przyjazd) i przedpołudnie sobotnie (zakończenie turnusu) – zaplanowane są na zajęcia integracyjne:)

Podczas turnusów oferujemy:

 • ZAJĘCIA SURDOLOGOPEDYCZNE:
  Grupowy trening słuchu- logorytmika
 • ZAJĘCIA SURDOLOGOPEDYCZNE – zabawy rozwijające rozumienie mowy i mówienie, poszerzające zasób słownictwa, ułatwiające spontaniczną aktywność słowną dzieci.
 • ZABAWY MUZYCZNO – RUCHOWE.
 • ZABAWY PLASTYCZNO - RUCHOWE.
 • ZAJĘCIA SURDOPSYCHOLOGICZNE:
 • GRUPOWE ZAJĘCIA RUCHOWE wykorzystujące metodę Weroniki Sherborne oraz elementy Terapii Psychomotorycznej. W szczególności stymulują rozwój zmysłów propriocepcji, równowagi, słuchu i wzroku, których prawidłowy rozwój jest niezbędny do kształtowania się kompetencji poznawczych, skutecznego uczenia się i komunikacji.
 • INDYWIDUALNE KONSULTACJE dla rodziców dotyczące trudności wychowawczych.

Serdecznie zapraszamy

Formularz Kontaktu - pozycja 7 Nad Footerem.

Kontakt i Mapa

Polski Związek Głuchych Dolnośląskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.
W soboty od 8.00 do 14.00.
tel. 71/355 67 19
Adres mailowy: osrodek@osrodek-pzg.pl, Formularz kontaktu

Adres
ul. Braniborska 2/10
53-680 Wrocław

NIP: 897 181 46 95
REGON: 362751540-00012
KRS: 0000579656
Nr konta: 06 1090 2398 0000 0001 3311 6842
Tel.: Centrala 71/ 355 67 19
       Gabinet Protetyki Słuchu: 514 063 341
       Rejestracja: 789 284 455  
e-mail: osrodek@osrodek-pzg.pl

 

Osrodek-Pzg.pl wykonanie InteliIT.pl