SPECJALISTYCZNY OŚRODEK DIAGNOZY I REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU
jest beneficjentem programu pomocowego w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Raport 2021     

Aparaty słuchowe: Wrocław

Oferta naszego ośrodka we Wrocławiu została opracowana na podstawie realnych potrzeb Pacjentów i jest do nich nieustannie dopasowywana. Wszystko po to, by zapewnić jak największą satysfakcję ze współpracy z nami. Obecnie proponujemy między innymi świadczenia z zakresu logopedii, psychologii, pedagogiki, badanie przetwarzania słuchowego, a także diagnostyki i leczenia laryngologicznego, audiologicznego czy foniatrycznego. Ponadto posiadamy w sprzedaży aparaty słuchowe w w ramach refundacji przez NFZ. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Oferta przychodni

W ramach terapii logopedycznej proponujemy zajęcia o długości 30 lub 45 minut, zależnie od wieku Pacjenta i jego potrzeb. Oferujemy także możliwość wykonania badania logopedycznego i w razie potrzeby przygotowania pisemnej opinii, która je podsumowuje. Prowadzimy również zajęcia z psychomotoryki, masaż logopedyczny oraz trening słuchu, zarówno grupowo, jak i indywidualnie. Psycholodzy zatrudnieni w naszym ośrodku we Wrocławiu zapraszają na konsultacje, porady, badania oraz terapie. W ramach oferty pedagogicznej proponujemy między innymi diagnostykę i konsultacje gotowości szkolnej.

Poradnie specjalistyczne

W ramach usług specjalistycznych zapraszamy do poradni otolaryngologicznej. Lekarz specjalista pomoże dobrać odpowiedni aparat słuchowy z naszej oferty. Dysponujemy także uprawnieniami do wystawiania zaświadczeń, recept oraz skierowań.

Badanie przetwarzania słuchowego: Wrocław

W naszym ośrodku oferujemy możliwość wykonania badań oceniających zaburzenia przetwarzania słuchowego. W razie ich wykrycia Pacjenci mogą skorzystać z różnych terapii. W terapii metodą Warnkego proponujemy zarówno szczegółową diagnozę jak i możliwość regularnego uczestniczenia w zajęciach, a także wypożyczenia potrzebnego sprzętu. Oferta obejmuje także terapie Johansena oraz Neuroflow ATS. Pacjenci mogą skorzystać zarówno z diagnozy, jak i konsultacji dotyczących treningu. Swoją propozycję kierujemy również do osób noszących aparaty słuchowe i korzystające z implantów.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem świadczeń wraz z cenami poszczególnych usług. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań czy wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym ośrodkiem we Wrocławiu lub odwiedzenia go osobiście.

CENNIK POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH

DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO sp. z o.o.

Obowiązuje od 1 listopada 2023r.

LOGOPEDIA

RODZAJ ŚWIADCZENIA

CENA

CENA ON-LINE

Badanie logopedyczne (1 godz.)

150

-

Terapia logopedyczna (45 min.)

100

90

Terapia logopedyczna (30 min.)

70

60

Konsultacja rozwoju psychoruchowego dziecka

100

-

Trening słuchu indywidualny (45min)

       100

90

Trening słuchu grupowy (logorytmika) - (45 min) - do 4 osób (cena od jednego dziecka)

25

-

Masaż logopedyczny przy prowadzonej terapii

30

-

Ankyloglosja (30 min)

70

-

Stymulacja rozwoju mowy (przy opóźnieniu mowy) (45 min.)

100

90

Konsultacja po badaniu i diagnozie (45 min.)

100

90

Diagnoza pisemna po badaniu logopedycznym

120

100

Psychomotoryka (90min) (cena od jednego dziecka) – grupa 4osobowa

70

-

Psychomotoryka (90min) (cena od jednego dziecka) – grupa 2-osobowa

90

-

Opinia logopedyczna

150

150

 

PSYCHOLOGIA

RODZAJ ŚWIADCZENIA

CENA

CENA ON-LINE

Konsultacja psychologiczna diagnostyczna (ok. 60 min.)

 1-3 wizyt

140

140

Porada psychologiczna (45min.)

100

100

Badanie psychologiczne – testy+opis (do 2 godz.)

od 160

-

Skrócona opinia po badaniu psychologicznym

100

100

Rozszerzona opinia po badaniu psychologicznym

200

200

Konsultacja po badaniu psychologicznym i diagnozie 

(45 min.)

100

                    100

Psychoterapia (do 60 min)

140

                    140

 

PEDAGOGIKA

RODZAJ ŚWIADCZENIA

CENA

CENA ON-LINE

Badanie pedagogiczne (90min.)

160

-

Terapia pedagogiczna (60 min.)

120

110

Terapia pedagogiczna (45 min.)

90

80

Konsultacja gotowości szkolnej

120

-

Diagnoza gotowości szkolnej

200

-

Konsultacja po badaniu i diagnozie pedagogicznej (45 min.)

90

80

Diagnoza pisemna po badaniu pedagogicznym

100

100

Opinia pedagogiczna

150

150

 

SPECJALISTYKA

RODZAJ ŚWIADCZENIA

CENA

CENA ON-LINE

Porada otolaryngologiczna

160

150

Porada audiologiczna

160

150

Porada foniatryczna

160

150

Konsultacja VNG

160

Wydanie zaświadczenia lekarskiego

30

30

Wystawienie recepty

30

30

 

DIAGNOSTYKA

RODZAJ ŚWIADCZENIA

CENA

CENA ON-LINE

Audiometria tonalna

45

-

Tympanometria

60

-

Audiometria+Tympanometria (w celu wykonania VNG)

50

-

Badanie ABR (BERA)

W przypadku badań ABR dla dwóch lub większej ilości osób z jednej rodziny obowiązuje rabat 10%.

450

-

Badanie VNG (fotel obrotowy+kalorymetr)

500

-

Próba nadprogowa SISI

30

-

Otoemisja

90

-

Płukanie ucha (jedno ucho)

25

-

Usunięcie ciała obcego z ucha

55

-

Test rozumienia mowy

60

-

Próg dyskomfortu UCL

25

-

Wypożyczenie Systemu FM (za 1 dzień)

31,25

-

 
DIAGNOZY I TERAPIE

RODZAJ ŚWIADCZENIA

CENA

CENA ON-LINE

Terapia logopedyczna (45 min.)

100

90

Terapia logopedyczna (30 min.)

       70

60

Psychoterapia (do 60 min)

140

140

Terapia pedagogiczna (60 min.)

120

110

Terapia pedagogiczna (45 min.)

90

80

Diagnoza pisemna po badaniu logopedycznym

100

100

Skrócona opinia po badaniu psychologicznym

100

100

Rozszerzona opinia po badaniu psychologicznym

200

200

Diagnoza pisemna po badaniu pedagogicznym

100

100

Diagnoza procesów integracji sensorycznej (3-4 spotkania)

u dziecka do 3 r.ż.

400

-

Diagnoza procesów integracji sensorycznej (3-4 spotkania)

u dziecka powyżej 3 r.ż.

500

-

Terapia integracji sensorycznej (60 min.)/45 min

120/100

-

Rediagnoza procesów integracji sensorycznej dla pacjentów w stałej terapii

160

-

Rediagnoza procesów Integracji Sensorycznej

350

-

Diagnoza procesów w Integracji Bilateralnej + opinia w formie pisemnej

180

160

Wizyta kontrolna w Integracji Bilateralnej

80

70

Wizyta kontrolna w gabinecie integracji sensorycznej

90

-

Opinia, informacja o postępach w terapii integracji sensorycznej w formie pisemnej

90

90

Badanie lateralizacji z opisem

90

-

W przypadku świadczeń SI dla dwóch lub większej ilości osób z jednej rodziny obowiązuje rabat 10%.

 

ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO:

TERAPIA WARNKEGO

RODZAJ ŚWIADCZENIA

CENA

CENA ON-LINE

Diagnoza w terapii Warnkego (do 90 min)

250

-

Diagnoza – I etap (zdalnie) w terapii Warnkego (do 45 min)

-

100

Diagnoza – II etap w terapii Warnkego (do 45 min)

130

-

Terapia Warnkego (45 min)

120

-

Terapia Warnkego (60 min)

150

-

Opinia w terapii Warnkego

120

120

Wypożyczenie urządzenia BrainBoy (za 1 miesiąc)

150

150

W przypadku świadczeń dla dwóch lub większej ilości osób z jednej rodziny obowiązuje rabat 10%.

 

TERAPIA JOHANSENA

RODZAJ ŚWIADCZENIA

CENA

CENA ON-LINE

Diagnoza w terapii Johansena (90-120 min)+zamówienie płyty

360

-

Diagnoza dzieci do 6 r.ż i dzieci niewspółpracujące (90 min) + zamówienie płyty

270

-

Wizyta kontrolna w terapii Johansena (60-90 min) + zamówienie płyty

270

-

Wizyta kontrolna dzieci do 6 r.ż. i dzieci niewspółpracujące (60 min) + zamówienie płyty

180

-

Konsultacja/informacja dotycząca treningu (30-45-60 min)

45-60-90

45-60-90

Zaświadczenie o uczestnictwie w terapii JIAS

30

30

Raport podsumowujący terapię JIAS + zalecenia

120

120

Wywiad pogłębiony on-line dający możliwość zamówienia kolejnej płyty

-

90

Osoby korzystające z aparatów słuchowych lub implantów słuchowych

Diagnoza w terapii JIAS (90 min) + zamówienie płyty

270

-

Wizyta kontrolna w terapii JIAS (60 min) + zamówienie płyty

180

-

Konsultacja/informacja dotycząca treningu (30-45-60 min)

45-60-90

45-60-90

Zaświadczenie o uczestnictwie w terapii JIAS

30

30

Raport podsumowujący terapię JIAS + zalecenia

120

120

Wywiad pogłębiony on-line dający możliwość zamówienia kolejnej płyty

-

90

W przypadku świadczeń dla dwóch lub większej ilości osób z jednej rodziny obowiązuje rabat 10%.

Informujemy, że opłatę za zakup płyt terapeutycznych standardowych – 160,00 zł

oraz zindywidualizowanych – 200,00 zł,

pacjent wnosi bezpośrednio na konto Centrum Metody Johansena IAS.

 

TERAPIA NEUROFLOW ATS

RODZAJ ŚWIADCZENIA

CENA

CENA ON-LINE

Diagnoza w terapii Neuroflow ATS (90-120 min) – raport + zalecenia (dla dzieci do 6 r.ż.) – 3 testy

200

-

Diagnoza w terapii Neuroflow ATS (90-120 min) – raport + zalecenia (dla dzieci od 6 lat + 1 dzień - 8 r.ż.) – 6 testów

270

Diagnoza w terapii Neuroflow ATS (90-120 min) – raport + zalecenia (dla dzieci od 8 lat+1 dzień) – 8 testów

360

Diagnoza dzieci do 6 r.ż. (90 min) – raport + zalecenia

270

-

Wizyta kontrolna w terapii Neuroflow ATS (60-90 min) + raport

270

-

Wizyta kontrolna w tarapii Neuroflow ATS dzieci do 6 r.ż. (60 min) + raport

180

-

Konsultacja/obserwacja w kierunku APD (60 min)

180

Konsultacja/informacja dotycząca treningu (30-45-60 min)

45-60-90

45-60-90

Zaświadczenie o uczestnictwie w terapii Neuroflow ATS

30

30

Raport podsumowujący Neuroflow ATS + zalecenia

120

120

Audiometria tonalna

1

-

Tympanometria

60

-

Opinia APD

90

90

Osoby korzystające z aparatów słuchowych lub implantów słuchowych

-

Diagnoza w terapii Neuroflow ATS (90 min)

270

-

Wizyta kontrolna w terapii Neuroflow ATS (60 min)

180

-

Konsultacja/informacja dotycząca treningu (30-45-60 min)

45-60-90

45-60-90

Zaświadczenie o uczestnictwie w terapii Neuroflow ATS

30

30

Raport podsumowujący Neuroflow ATS + zalecenia

120

120

Audiometria tonalna

1

-

Tympanometria

60

-

Opinia APD

90

90

W przypadku świadczeń dla dwóch lub większej ilości osób z jednej rodziny obowiązuje rabat 10%.

Informujemy, że opłatę za zakup pakietów terapeutycznych: I etap – 370,00 zł,

 II etap – 360,00 zł, III etap i każdy kolejny – 350,00 zł,

Program terapeutyczny – nadwrażliwość słuchowa – dopłata do każdego etapu treningu bazowego – 100,00 zł

pacjent wnosi bezpośrednio na konto APD Medical Sp. z o.o.

Wrocław 01.11.2023r.

Formularz Kontaktu - pozycja 7 Nad Footerem.

Kontakt i Mapa

Polski Związek Głuchych Dolnośląskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.
W soboty od 8.00 do 14.00.
tel. 71/355 67 19
Adres mailowy: osrodek@osrodek-pzg.pl, Formularz kontaktu

Adres
ul. Braniborska 2/10
53-680 Wrocław

NIP: 897 181 46 95
REGON: 362751540-00012
KRS: 0000579656
Nr konta: 06 1090 2398 0000 0001 3311 6842
Tel.: Centrala 71/ 355 67 19
       Gabinet Protetyki Słuchu: 514 063 341
       Rejestracja: 789 284 455  
e-mail: osrodek@osrodek-pzg.pl

 

Osrodek-Pzg.pl wykonanie InteliIT.pl