SPECJALISTYCZNY OŚRODEK DIAGNOZY I REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU
jest beneficjentem programu pomocowego w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Raport 2021     

Terapia psychomotoryczna

Głównym celem terapii psychomotorycznej jest stworzenie lub aktywizacja sieci neuronalnych, odpowiadających za mózgowe procesy integracyjne.
Ta terapia przeznaczona jest dla dzieci mających trudności w wykonywaniu czynności ruchowych - niezręczność, męczliwość, słabą koordynację ruchową (np. trudności w nauce jazdy na rowerze), łatwość tracenia równowagi, opóźniony rozwój mowy i trudności w porozumiewaniu się, opóźnienie znajomości schematu własnego ciała (somatognozji), brak orientacji w przestrzeni i czasie, problemy z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej, zaburzenia zachowania - nadpobudliwość ruchowa lub emocjonalna, trudności z koncentracją uwagi, nadwrażliwość emocjonalna, trudności w uczeniu się i problemy szkolne - niska sprawność grafomotoryczna, mylenie kształtów i kolorów, trudności w opanowaniu pisania, czytania i liczenia.

Formularz Kontaktu - pozycja 7 Nad Footerem.

Kontakt i Mapa

Polski Związek Głuchych Dolnośląskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.
W soboty od 8.00 do 14.00.
tel. 71/355 67 19
Adres mailowy: osrodek@osrodek-pzg.pl, Formularz kontaktu

Adres
ul. Braniborska 2/10
53-680 Wrocław

NIP: 897 181 46 95
REGON: 362751540-00012
KRS: 0000579656
Nr konta: 06 1090 2398 0000 0001 3311 6842
Tel.: Centrala 71/ 355 67 19
       Gabinet Protetyki Słuchu: 514 063 341
       Rejestracja: 789 284 455  
e-mail: osrodek@osrodek-pzg.pl

 

Osrodek-Pzg.pl wykonanie InteliIT.pl