SPECJALISTYCZNY OŚRODEK DIAGNOZY I REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU
jest beneficjentem programu pomocowego w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Raport 2021     

Terapia surdopedagogiczna

Surdopedagogika jest subdyscypliną pedagogiki specjalnej. Zajmuje się wszechstronnym rozwojem osobowości dzieci i dorosłych z wadą słuchu. 
Surdopedagogika zajmuje się rehabilitacją i wychowaniem słuchowym u osób z wadą słuchu w różnym stopniu, w tym u dzieci zaopatrzonych w aparaty słuchowe oraz implanty słuchowe. W zależności od potrzeb i możliwości dziecka wykorzystujemy w swoich oddziaływaniach Polski Język Migowy (PJM).
Nasi surdopedagodzy oferują:
• stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych dziecka
• pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych
• inne oddziaływania pedagogiczne dostosowane do potrzeb dziecka.

Formularz Kontaktu - pozycja 7 Nad Footerem.

Kontakt i Mapa

Polski Związek Głuchych Dolnośląskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.
W soboty od 8.00 do 14.00.
tel. 71/355 67 19
Adres mailowy: osrodek@osrodek-pzg.pl, Formularz kontaktu

Adres
ul. Braniborska 2/10
53-680 Wrocław

NIP: 897 181 46 95
REGON: 362751540-00012
KRS: 0000579656
Nr konta: 06 1090 2398 0000 0001 3311 6842
Tel.: Centrala 71/ 355 67 19
       Gabinet Protetyki Słuchu: 514 063 341
       Rejestracja: 789 284 455  
e-mail: osrodek@osrodek-pzg.pl

 

Osrodek-Pzg.pl wykonanie InteliIT.pl