SPECJALISTYCZNY OŚRODEK DIAGNOZY I REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU
jest beneficjentem programu pomocowego w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Raport 2021     

Lądek Zdrój 6-12 października 2019r.

Warsztaty terapeutyczne

Lądek Zdrój 6-12 października 2019r.

Polski Związek Głuchych Dolnośląskie Centrum Medyczne sp. z o.o. we Wrocławiu zaprasza na warsztaty terapeutyczne

Gdzie?

Ośrodek GEOVITA w Lądku Zdroju

Za ile?
Rodzic i dziecko do 4 r. ż.: 2700,00 zł
Dodatkowy rodzic (opiekun): 95,00 zł/dobę

Serdecznie zapraszamy ;)

Warunki udziału w pobycie terapeutycznym w Lądku Zdroju w dniach 6-12.10.2019r.

 • W turnusie mogą wziąć udział dzieci do 4 roku życia, u których występuje stwierdzona wada słuchu;
  • każdemu dziecku musi towarzyszyć opiekun prawny;
  • każde dziecko zgłoszone na turnus musi zostać zakwalifikowane do wyjazdu przez specjalistę biorącego udział w projekcie;
  • dojazd do miejsca zakwaterowania oraz powrót odbywa się na koszt własny uczestników;
  • pomoce naukowe i dydaktyczne zapewnia organizator turnusu;
  • obowiązuje dokonanie przedpłaty w wysokości 1500,00 zł do dnia 6.09.2019r.;
  • całkowita wpłata za uczestnictwo w turnusie musi zostać dokonana do dnia 23.09.2019r.;
  • brak dokonania przedpłaty lub wpłaty całkowitej w ostatecznym terminie oznacza wykreślenie dziecka z listy uczestników turnusu.
 • Aby wziąć udział w turnusie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Turnus poprowadzą specjaliści z wieloletnią praktyką w pracy z dziećmi z zaburzeniami słuchu (w tym implantowanymi) zarówno w ośrodku rehabilitacyjnym jak i podczas turnusów:

PLAN ZAJĘĆ

ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W 3 GRUPACH, DOBRANYCH WG WIEKU I/LUB UMIEJĘTNOŚCI

NIEDZIELA 6 października 2019r.:

 • przyjazd do ośrodka
 • zakwaterowanie
 • spotkanie integracyjne
 • kolacja

W poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek (7-11 października 2019r.) zajęcia odbywają się w godzinach:

 • 9:00 11:00
 • 14:00-16:00
 • 18:30-19:30

  SOBOTA (12 października 2019r.):
 • śniadanie,
 • zajęcia integracyjne
 • pożegnanie
 • wyjazd do domu

W trakcie turnusu przewidziana jest dodatkowo jedna atrakcja lokalna.

Koszt turnusu - 2700,00 zł

W cenie zawarte są:

 • noclegi dziecka i jednego opiekuna
 • wyżywienie dziecka i jednego opiekuna (suchy prowiant na drogę powrotną do domu)
 • koszty rehabilitacyjne dziecka
 • ubezpieczenie dziecka i jednego opiekuna
 • materiały dydaktyczne i pomoce szkoleniowe
 • koszty udziału dziecka i jednego opiekuna w jednej lokalnej atrakcji

Dojazd do Ośrodka GEOVITA w Lądku Zdroju, ul. Graniczna 14 oraz powrót we własnym zakresie.

[1] Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin bez podania uzasadnienia

Pobierz formularz zgłoszeniowy na turnus

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty terapeutyczne

Termin warsztatów: 6-12 października 2019

Miejsce warsztatów: Lądek Zdrój, ul. Graniczna 14

Cena warsztatów*: 2700,00 zł

Dane zgłoszeniowe:

Imię i Nazwisko dziecka:
Pesel:
Imię i Nazwisko opiekuna:
Pesel
Telefon:
E-mail:

Dane do faktury:

Nabywca
Adres:
NIP:
Odbiorca
Adres
NIP


Sposób płatności:

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach terapeutycznych jest przesłanie do organizatora zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty przelewem przed turnusem na konto:


Santander Bank 06 1090 2398 0000 0001 3311 6842

z dopiskiem: „Warsztaty terapeutyczne“


Zgodnie z art. 13 DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) 2016/680
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:


 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Polski Związek Głuchych Dolnośląskie Centrum Medyczne sp. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 2/10.

 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się przez e-mail: osrodek@osrodek-pzg.pl

 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji umów zawartych przez Polski Związek Głuchych Dolnośląskie Centrum Medyczne sp. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 2/10 na potrzeby realizacji wyjazdu na warsztaty terapeutyczne do Lądka Zdroju w terminie 6-12 października 2019r.;

 4. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest odpowiednio zgoda;

 5. Dane mogą być udostępniane osobom trzecim na podstawie umowy - powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu prawidłowej realizacji usług określonych w umowie powierzenia tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji warsztatów terapeutycznych.

 6. Dane będą przechowywane przez Polski Związek Głuchych Dolnośląskie Centrum Medyczne sp. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 2/10 do czasu zakończenia umowy, do czasu wygaśnięcia zobowiązań wynikających z treści zawartej umowy oraz umów na potrzeby, których wykonywane są zadania. Przewidywany okres przechowywania danych to 10 lat od czasu zakończenia współpracy,

 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
  a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).

 10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, którym Polski Związek Głuchych Dolnośląskie Centrum Medyczne sp. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 2/10. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez administratora danych, którym Polski Związek Głuchych Dolnośląskie Centrum Medyczne sp. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 2/10. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

 3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
  i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym przez Polski Związek Głuchych Dolnośląskie Centrum Medyczne sp. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 2/10 w celu niezbędnym do zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów terapeutycznych.

Zgadzam się (brak zgody uniemożliwia wzięcie udziału w warsztatach terapeutycznych).

Formularz Kontaktu - pozycja 7 Nad Footerem.

Kontakt i Mapa

Polski Związek Głuchych Dolnośląskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.
W soboty od 8.00 do 14.00.
tel. 71/355 67 19
Adres mailowy: osrodek@osrodek-pzg.pl, Formularz kontaktu

Adres
ul. Braniborska 2/10
53-680 Wrocław

NIP: 897 181 46 95
REGON: 362751540-00012
KRS: 0000579656
Nr konta: 06 1090 2398 0000 0001 3311 6842
Tel.: Centrala 71/ 355 67 19
       Gabinet Protetyki Słuchu: 514 063 341
       Rejestracja: 789 284 455  
e-mail: osrodek@osrodek-pzg.pl

 

Osrodek-Pzg.pl wykonanie InteliIT.pl