SPECJALISTYCZNY OŚRODEK DIAGNOZY I REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU
jest beneficjentem programu pomocowego w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Raport 2021     

Zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego

APD - zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego ang. Auditory Processing Disorder- APD.
Zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego zdefiniowano jako niedobór w procesach przetwarzania informacji na drodze słuchowej. Schorzenie to może się przejawiać pod postacią trudności w słyszeniu, rozumieniu mowy, rozwoju języka i uczeniu się.
Jak objawiają się zaburzenia przetwarzania słuchowego u dziecka?
 
         Opóźniony i zaburzony rozwój mowy,
         trudności szkolne związane z problemami w uczeniu się np. czytania,
         problem z utrzymaniem uwagi i koncentracji,
         wrażliwość na hałas i głośne dźwięki, męczliwość słuchowa,
         zaburzone rozumienie mowy, zwłaszcza w warunkach utrudnionych obecnością szumu i hałasu (np. w klasie szkolnej, na ulicy),
         problem z nauką języka obcego,
         nadwrażliwość emocjonalna.

Diagnostyka zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD) jest wykonywana u dzieci z prawidłowym słuchem. Pakiet badań diagnostycznych poprzedzających diagnostykę zaburzeń przetwarzania słuchowego:
         audiometria tonalna
         audiometria mowy
         badanie nadwrażliwości słuchowej
         audiometria impedancyjna
w określonych przypadkach:
         badanie sprawności receptora – otoemisja wywołana DPOAE
         Badanie ABR.
Diagnostyka zaburzeń przetwarzania słuchowego opiera się na rekomendowanym modelu diagnostycznym uwzgledniającym ocenę funkcjonalną oraz diagnostykę z zastosowaniem baterii specjalistycznych testów behawioralnych (test zrozumiałości mowy utrudnionej, testy uwagi i pamięci słuchowej, test rozdzielnouszny, testy podstawowych funkcji słuchowych).

Formularz Kontaktu - pozycja 7 Nad Footerem.

Kontakt i Mapa

Polski Związek Głuchych Dolnośląskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.
W soboty od 8.00 do 14.00.
tel. 71/355 67 19
Adres mailowy: osrodek@osrodek-pzg.pl, Formularz kontaktu

Adres
ul. Braniborska 2/10
53-680 Wrocław

NIP: 897 181 46 95
REGON: 362751540-00012
KRS: 0000579656
Nr konta: 06 1090 2398 0000 0001 3311 6842
Tel.: Centrala 71/ 355 67 19
       Gabinet Protetyki Słuchu: 514 063 341
       Rejestracja: 789 284 455  
e-mail: osrodek@osrodek-pzg.pl

 

Osrodek-Pzg.pl wykonanie InteliIT.pl