SPECJALISTYCZNY OŚRODEK DIAGNOZY I REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU
jest beneficjentem programu pomocowego w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Raport 2021     

Specjalistyczny Ośrodek PZG we Wrocławiu

W naszym Ośrodku PZG we Wrocławiu zapewniamy specjalistyczną, kompleksową pomoc dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu lub mowy już od 1954 roku. Jesteśmy zespołem wykwalifikowanych surdopedagogów, surdologopedów, otolaryngologów, foniatrów, audiologów, a także psychologów i psychoterapeutów, którzy zajmują się nie tylko diagnostyką, terapią oraz rehabilitacją najmłodszych, ale również udzielaniem wsparcia dla ich rodziców i poszerzaniem wiedzy wśród osób pracujących z osobami głuchymi bądź niedosłyszącymi. Od badań słuchu w placówkach edukacyjnych, przez turnusy rehabilitacyjne, po dobór aparatów słuchowych — dbamy o efektywne leczenie dla naszych Pacjentów, a zarazem o ich komfort oraz przyjazną atmosferę pełną szacunku i sympatii.

Diagnostyka i rehabilitacja dla dzieci głuchych lub niedosłyszących

Jako wyspecjalizowana placówka od lat zajmująca się pomaganiem dzieciom i młodzieży z wadami słuchu lub mowy, a także ich opiekunom, proponujemy szeroki zakres usług diagnostycznych oraz świadczeń medycznych — refundowanych przez NFZ albo świadczonych odpłatnie. Wśród naszych działań należy wymienić m.in. turnusy logopedyczne dla rodziców i ich pociech, organizowane w kameralnych warunkach plenerowych, szkolenia w zakresie pracy z dziećmi niesłyszącymi lub z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, przesiewowe badania słuchu, w tym nawet u noworodków czy dobieranie systemów wspomagających słyszenie. Zapraszamy zatem do kontaktu z Ośrodkiem PZG we Wrocławiu.

TURNUS REHABILITACYJNY

Zapraszamy na warsztaty terapeutyczne

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 4 (ukończony 3 r.ż.) do 6 roku życia (zerówka) oraz ich rodziców lub opiekunów do wzięcia udziału w wyjeździe na warsztaty terapeutyczne w terminie od 16 do 22 października 2022r.

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji. Centrum organizuje 6 – cio dniowe wyjazdowe warsztaty terapeutyczne, na które kwalifikowane są dzieci z wadami słuchu. 

Celem warsztatów jest ogólna poprawa sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych uczestników. Udział w zajęciach przewidzianych programem turnusu jest obowiązkowy.

Scenariusz terapii układany jest w zależności od potrzeb dziecka.

Podczas turnusu zapewniamy:

 • Całodniowy pobyt i wyżywienie dla opiekuna i dziecka;
 • Zajęcia logopedyczne indywidualne lub grupowe;
 • Terapię pedagogiczną indywidualną lub grupową;
 • Grupowe zajęcia logorytmiczne;
 • Zajęcia psychologiczne.

Turnus to cykl codziennych, intensywnych zajęć, doskonale sprawdzających się zarówno na początku terapii, jak i w trakcie jej trwania.

Warsztaty terapeutyczne

Serdecznie zapraszamy dzieci oraz ich rodziców do wzięcia udziału w 6-dniowych wyjazdach na warsztaty terapeutyczne!

Turnusy prowadzone są przez specjalistów z wieloletnią praktyką w pracy z dziećmi z zaburzeniami słuchu (w tym implantowanymi) zarówno w ośrodku rehabilitacyjnym jak i podczas turnusów.

Gwarantujemy dużo intensywnych i ciekawych zajęć dostosowanych do możliwości, umiejętności i wieku dziecka. Zajęcia podczas turnusu indywidualne i grupowe odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach przed - i popołudniowych. Popołudnie niedzielne (przyjazd) i przedpołudnie sobotnie (zakończenie turnusu) – zaplanowane są na zajęcia integracyjne:)

Podczas turnusów oferujemy:

 • ZAJĘCIA SURDOLOGOPEDYCZNE:
  Grupowy trening słuchu- logorytmika
 • ZAJĘCIA SURDOLOGOPEDYCZNE – zabawy rozwijające rozumienie mowy i mówienie, poszerzające zasób słownictwa, ułatwiające spontaniczną aktywność słowną dzieci.
 • ZABAWY MUZYCZNO – RUCHOWE.
 • ZABAWY PLASTYCZNO - RUCHOWE.
 • ZAJĘCIA SURDOPSYCHOLOGICZNE:
 • GRUPOWE ZAJĘCIA RUCHOWE wykorzystujące metodę Weroniki Sherborne oraz elementy Terapii Psychomotorycznej. W szczególności stymulują rozwój zmysłów propriocepcji, równowagi, słuchu i wzroku, których prawidłowy rozwój jest niezbędny do kształtowania się kompetencji poznawczych, skutecznego uczenia się i komunikacji.
 • INDYWIDUALNE KONSULTACJE dla rodziców dotyczące trudności wychowawczych.

Serdecznie zapraszamy

Warunki uczestnictwa
Pobierz formularz zgłoszeniowy na turnus
Wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy

Formularz Kontaktu - pozycja 7 Nad Footerem.

Kontakt i Mapa

Polski Związek Głuchych Dolnośląskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.
W soboty od 8.00 do 14.00.
tel. 71/355 67 19
Adres mailowy: osrodek@osrodek-pzg.pl, Formularz kontaktu

Adres
ul. Braniborska 2/10
53-680 Wrocław

NIP: 897 181 46 95
REGON: 362751540-00012
KRS: 0000579656
Nr konta: 06 1090 2398 0000 0001 3311 6842
Tel.: Centrala 71/ 355 67 19
       Gabinet Protetyki Słuchu: 514 063 341
       Rejestracja: 789 284 455  
e-mail: osrodek@osrodek-pzg.pl

 

Osrodek-Pzg.pl wykonanie InteliIT.pl