SPECJALISTYCZNY OŚRODEK DIAGNOZY I REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU
jest beneficjentem programu pomocowego w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Raport 2021      Deklaracja dostępności

Indywidualna Stymulacja Słuchu

INDYWIDUALNA STYMULACJA SŁUCHU DR K. JOHANSENA IAS przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.

INDYWIDUALNA STYMULACJA SŁUCHU DR K. JOHANSENA IAS pomaga pacjentom w różnym wieku. Jest dostępna niemal dla wszystkich, również tych, korzystających z aparatów i implantów słuchowych. Przynosi poprawę w zakresie przetwarzania słuchowego, wpływa na lepszą komunikację i artykulację, wzrost uwagi i pamięci słuchowej, sprawniejsze czytanie i pisanie, wyższą samoocenę oraz efektywną naukę języków obcych.

Jeśli u dziecka występują zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie.

To znaczy, że osoba z tym zaburzeniem nie ma możliwości pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994). W konsekwencji u dziecka często pojawiają się trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się, czytaniu, koncentracji uwagi, konstruowaniu wypowiedzi pisemnych, pisaniu. W klasie dziecko z tym zaburzeniem może pozostawać na uboczu z powodu nieśmiałości i niskiej samooceny.

Terapia słuchowa wg dr K.Johansena poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe, ale również: 

 • Zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • Rozumienie mowy,
 • Komunikację,
 • Artykulację,
 • Czytanie,
 • Napięcie mięśniowe - co wpływa na postawę ciała,
 • Utrzymanie równowagi,
 • Koordynację ruchów,
 • Motorykę,
 • Samoocenę.

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej monauralnej i binauralnej oraz testach mowy utrudnionej, w tym teście dychotycznym - istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.

Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 4 - 8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa 6 - 10 miesięcy.

Terapeuci Indywidualnej Symulacji Słuchu dr K.Johansena IAS:

mgr Katarzyna Wojnarowska - 500 162 048           mgr Anna Włosińska - 509 626 461

PZG Dolnośląskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. ul. Braniborska 2/10, 53-680 Wrocław


Można tą metodą pracować z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi:  

 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z dysleksją,
 • z zaburzeniami koncentracji,
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej,
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej,
 • z nadwrażliwością na dźwięki,
 • z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji i poleceń werbalnych,
 • z wadami słuchu - korzystającymi z aparatów i implantów słuchowych
 • z dziecięcym porażeniem mózgowym,
 • z autyzmem,
 • z nadpobudliwością psychoruchową.

 

Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest:

 • jej dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków, gdyż ma miejsce w domu dziecka,  
 • to, że odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu, co jest istotne dla wielu dzieci
 • w trakcje stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie.

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr Johansena  stosowana jest w wielu krajach
na świecie, cieszy się uznaniem w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Austrii.
W USA terapia Johansena znana jest pod nazwą Hemisphere Specific Auditory Stimulation (HSAS), w Skandynawii jako Auditory Discrimination Therapy (ADT).

Serdecznie Zapraszamy

Zapisz się na Newsletter


Imię i Nazwisko
E-mail:
Wpisz kod:

Polski Związek Głuchych Dolnośląskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Braniborska 2/10
53-680 Wrocław
NIP: 897 181 46 95
REGON: 362751540-00012
KRS: 0000579656
Nr konta: 06 1090 2398 0000 0001 3311 6842
Tel.: Centrala 71/ 355 67 19
       Gabinet Protetyki Słuchu: 514 063 341
       Rejestracja: 789 284 455  
e-mail: osrodek@osrodek-pzg.pl

Informacja o RODO

Osrodek-Pzg.pl wykonanie InteliIT.pl